E-collar ban door propagandatechnieken

E-collar ban door propagandatechnieken Propaganda is het overtuigen van mensen van een standpunt door beïnvloeding van de publieke opinie. Propaganda gebruiken om tegen wil en dank bepaalde zaken erdoor te duwen is schering en inslag in de politiek en zo lijkt het ook te zijn gegaan door minister Weyts bij de invoering van een e-collar verbod. […]

E-collar ban door propagandatechnieken Read More »